ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαίδευση στο υλικό «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!»
για δασκάλους Στ’ Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό υλικό «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ! Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝAΣΙΟ» είναι ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό εργαλείο για την προετοιμασία των μαθητών της Στ’ Δημοτικού για το Γυμνάσιο, που βασίζεται στη φιλοσοφία και τις αρχές της πρωτογενούς πρόληψης. Περιλαμβάνει 10 συναντήσεις που γίνονται από τον εκπαιδευτικό εντός σχολικού προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν πληροφορίες για το νέο τους σχολείο, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους γι’ αυτή την αλλαγή και να εφοδιαστούν με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στο μεγάλωμά τους και στον αποχωρισμό του σχολείου που τους φιλοξένησε για 6 χρόνια.

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίστηκε στην εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης τα τελευταία 4 χρόνια σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών σχολείων του Δήμου μας. Στα προγράμματα αυτά έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 348 μαθητές από τα σχολεία 1ο και 19ο, 3ο και 9ο, 8ο και 15ο, 7ο και 12ο και 2ο. Το υλικό έχει γραφτεί από τη Μαρία Μαμιδάκη, υπεύθυνη του προγράμματος μετάβασης στο Κέντρο μας, σε συνεργασία με συναδέλφους του Κέντρου Πρόληψης «Σταθμός» Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου.

Το «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!» είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να εφαρμοστεί στην τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Πρόληψης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο εκπαίδευσης 12 ωρών και στη συνέχεια θα υποστηρίξει με εποπτικές συναντήσεις [ομαδικές ή/και ατομικές] όσους και όσες το εφαρμόσουν στην τάξη τους.

Το υλικό θα δοθεί σε ψηφιακή μορφή σε όσους εκπαιδευτούν.

Η πρώτη συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της Στ’ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12:00-13:00 στο Κέντρο Πρόληψης, Ανακρέοντος 60, 4ος όροφος. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι μέρες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρία Μαμιδάκη, κοιν.ψυχολόγος, υπεύθυνη του προγράμματος.
Τηλ.: 210 74 73 328-9 [09:30-15:00]