Γονείς με παιδιά στην προσχολική ηλικία

Σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Ζωγράφου και του Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος και 2ος Παιδικοί Σταθμοί Πανεπιστημίου Αθηνών) πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης 3 ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας. [12 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά ομάδα] με συμμετοχή συνολικά 54 γονιών.
(Περίοδος υλοποίησης δράσης: Νοέμβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016)

Υπεύθυνη δράσης: Καρασιώτου Βάνα, Κοινωνική Λειτουργός - Στέλεχος Πρόληψης Δ. Ζωγράφου


Γονείς με παιδιά στο δημοτικό

Σε συνεργασία με τα Προεδρεία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης 2 ομάδες γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας [12 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά ομάδα] με συμμετοχή συνολικά 22 γονιών.
(Περίοδος υλοποίησης δράσης: Ιανουάριος 2016-Απρίλιος 2016)

Υπεύθυνη δράσης: Καρασιώτου Βάνα, Κοινωνική Λειτουργός - Στέλεχος Πρόληψης Δ. Ζωγράφου